SunPine AB har beslutat att ta emot 1-2 studenter för examensarbeten under 2018, om intresse från studenter finns inom ramen för SunPines verksamhet. Både blivande ingenjörer och studenter inom ekonomi, beteendevetenskap och hälsa, kan hitta uppslag till examensarbeten hos oss. 

En student kan själv ha en idé om examensarbete som kan vara värd att undersökas. Annars beskriver vi några tänkbara områden här nedan.

Rehabilitering

Ta fram förslag på lämplig rehabiliteringsprocess som passar in i företagets systematiska arbetsmiljöarbete och som passar organisationens övriga uppbyggnad och arbetsprocesser, samt dokumentera, sjösätta och utbilda organisationen om detta.   

Digitalisering av HR-processer

Identifiera behov av digitalisering inom HR-området och föreslå teknisk lösning för detsamma. Ett sådant exjobb innehåller sannolikt flera delar:

  1. Kartläggning av behovet och organisationens hantering av processen idag
  2. Identifiering av företagets tekniska och säkerhetsmässiga begränsningar och möjligheter för olika applikationer.
  3. Tekniskt utförande/programmering
  4. Ev. implementering, eller plan för implementering av t.ex. app eller annan teknisk lösning.

Kartlägga Stark- och Svaggassystem

Göra en bakgrundskontroll för att förstå vad som definierar de olika systemen och därigenom vilka kriterier som måste uppfyllas i de olika systemen. Därefter ska befintliga system kartläggas och beräknas för att förstå vilka förbättringar/ändringar som behövs för att kunna utöka systemens kapacitet.

 Processkartläggning

Följa upp och genomföra en detaljerad energikartläggning för nuläget och historiskt på individuella värmeväxlare. Baserat på nuläget ta fram nyttjandegrad samt ta fram rekommendationer för framtida utveckling inom energiöverföringsområdet som kan utgöra en grund för framtida investeringar.

Terpentinkartläggning

Terpentin utgör en mindre biprodukt vid talldiesel framställning. Projektet går ut på att undersöka dagens processteg för utvinning samt ta fram förbättringsförslag för förbättrad utvinning kompletterat med möjliga vidareutvecklingsteg för framtida hantering.

Avloppsutredning

SunPine har en hel del olika Oljeskadade vattenströmmar som idag samlas upp och skickas till destruktion. Projektet går ut på att kartlägga dagens strömmar, undersöka hur de kan separeras och behandlas för att minska mängden som behöver destrueras.

Du kan enkelt visa intresse för examensarbete hos oss genom att klicka på "skicka intresseanmälan" och fylla i dina uppgifter. Då får du även möjlighet att svara på om något av våra förslag intresserar dig, eller om du har ett eget förslag som du vill att vi överväger. Vi tittar löpande på inkomna intresseanmälningar och kontaktar de studenter som kan komma i fråga. 

De uppgifter du registrerar hos oss kommer vi att spara i 3 år. Dock kommer vi bara att överväga de intresseanmälningar som inkommit det senaste året vid urval. Om du vill att vi ska beakta din anmälan även om ett år och senare, rekommenderar vi dig att årligen uppdatera din intresseanmälan.


登录并表达申请意向

返回职位空缺页面